Chương trình bồi dưỡng elearning Moodle cho giảng viên và nhân viên.

Sử dụng phiên bản Moodle 2.x.y

Xin chúc các anh, chị, em thành công trong công việc và gia đình hạnh phúc!!!

Nhóm dự án elearning 2013 

Logo HSU

Hướng dẫn sinh viên sử dụng newlearning Moodle để tham gia vào các khóa học được thành công tốt đẹp.

Password ... do phòng QTTT cung cấp. Nếu quên, mất password thì sinh viên có nhiệm vụ liên hệ với phòng QTTT để được cấp mật khẩu mới.