Phần mềm Autodesk Revit 2018

Đễ hỗ trợ cho sinh viên ngành Thiết Kế Nội Thất biết thêm một phần mềm vẽ, tính toán thiết kế mới và mạnh mẽ, khóa học này sẽ chỉ cho sinh viên tự học từng bước để tự học và thành thạo phần mềm Revit 2018 này.

Pass: Ngành TKNT