Theo yêu cầu:

Dear thầy,

 
Xin thầy tạo giúp dùm em các lớp của HK T2-2018 trên New Elearning ạ.
 
Cảm ơn thầy nhiều
 
ĐẶNG DƯƠNG HOÀNG ANH
Thư ký Khoa Kinh tế và Quản trị
P. 803 - ĐH Hoa Sen - Cơ sở số 8 - Nguyễn Văn Tráng
ĐT: 028 7309 1991 (Ext: 11567)